ประชาสัมพันธ์ eBook.png
ขั้นตอนการยืม eBook.png

นิทรรศการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

        เนื่องในเดือนกรกฎาคม มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ด้วยกัน 2 วัน คือ วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทางงานห้องสมุดจึงได้จัดทำ นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าใช้บริการห้องสมุด ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสำคัญ และกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติกันในวันดังกล่าวค่ะ

190338.jpg

อบรมออนไลน์
How-to รีวิวหนังสือโดยใช้เทคนิค SketchNote & วีดีโอแบบ  Booktok & Booktuber

📢โอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นในโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 22❗️
มาร่วมกันฝึกฝนทักษะการเป็นนักอ่านในยุคดิจิตัล Read & Share อ่านแล้วบอกต่อ
หัวข้ออบรมออนไลน์
How-to รีวิวหนังสือโดยใช้เทคนิค SketchNote & วีดีโอแบบ  Booktok & Booktuber
🗓 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565
⏰ เวลา 09.00 - 11.00 น.  
ผ่านระบบ Zoom Conference และ Facebook : Nanmeebooks Reading Club
👉ขั้นตอนสมัครเข้าอบรม👈
1. ลงทะเบียน คลิกลิงก์ https://forms.gle/e24k38y94SasnsVX8
2. หลังจากนั้นเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับทราบข่าวสารการอบรม https://bit.ly/3tgvTJk
3. เข้าอบรมผ่านระบบ Zoom Conference ลิงก์ https://us02web.zoom.us/j/89102452927
(Meeting ID: 891 0245 2927)
หรือรับชมผ่าน Facebook : : Nanmeebooks Reading Club ตามวันและเวลาที่กำหนด 
⭐️เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้- 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น.
📌หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์การรับเกียรติบัตรฉบับดาวน์โหลด หลังจบการอบรมแก่ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมและทำแบบประเมินหลังจบการอบรมเท่านั้น

S__95936514.jpg

นิทรรศการวันสุนทรภู่

       เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสุนทรภู่ ผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องจากองการ Unesco ว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางวรรณกรรมของโลก เมื่อ ปี พ.ศ. 2529 
       งานห้องสมุดจึงได้จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ได้ศึกษาประวัติและผลงานต่างๆ ของสุนทรภู่ค่ะ

187232.jpg

ห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รับการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 1/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 งานห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นำโดย ดร.รุ่งชีวา  สุขศรี ผู้อำนวยการเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และคุณครูณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์ หัวหน้างานห้องสมุด รับการตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 จากคณะตรวจเยี่ยมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 

LINE_ALBUM_20220520 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน_๒๒๐๖.jpg
แนะนำหนังสือน่าอ่าน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/151