top of page
อีบุ๊คใหม่3.png

ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-Library) และห้องสมุดมีชีวิต e-Library ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ AIS Academy

🥳ขอเชิญชวนนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สมัครเข้าร่วมอ่านหนังสือ รูปแบบ e-book และ e-Library ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สามารถคลิกสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ หรือสแกน QR-code ที่รูปภาพได้เลยค่ะ 🥳
.
แบบที่ 1 ห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ 
📱 Link : https://readdi.aisacademy.com/login/MSDHS
แบบที่ 2 ห้องสมุดชีวิต (e-Library)
📱 Link : http://ebooks.m-society.go.th
ให้การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด 
#ห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา #librarywrk

31220.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตร ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ท่านผู้อำนวยการสมเกียรติ  ปทุมสูติ มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครูณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์ คุณครูเจริญ ถิ่นปุก ครูผู้ฝึกซ้อม และ นายพชรพล จงรักษ์        นายอัครวิทย์  แก้ววรรณา นางสาวพัชราภา เสียงใส เนื่องจากได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.4-6 รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรางวัลระดับเหรียญทอง ในระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

25922.jpg

ป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน วันครู

เนื่องในวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู งานห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ได้จัดทำป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน วันครู ซึ่งจัดตั้งไว้ที่บริเวณหน้าห้องสมุด และได้จัดทำสื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่านอิเล็กทรอนิกส์ (kiosk) ภายในห้องสมุด เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมาของวันครูค่ะ

19196.jpg

ป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน
วันวาเลนไทน์

เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันวาเลนไทน์ งานห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ได้จัดทำป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่าน วันวาเลนไทน์ ซึ่งจัดตั้งไว้บริเวณหน้าห้องสมุด และได้จัดทำสื่อวิดีทัศน์ในรูปแบบป้ายนิเทศส่งเสริมการอ่านอิเล็กทรอนิกส์ (kiosks) ภายในห้องสมุด เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร ผู้ใช้บริการห้องสมุด ได้ศึกษาค้นคว้า ประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์ค่ะ

26380.jpg

ผลการแข่งขัน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ

🎉ผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน🎉 "ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ณ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
คณะยุวบรรณารักษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวพัชราภา  เสียงใส ชั้น ม.6/4
2. นายพชรพล  จงรักษ์  ชั้น ม.4/2
3. นายอัครวิทย์  แก้ววรรณา ชั้น ม.4/4 

ฝึกซ้อมโดย คุณครูณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์ และคุณครูเจริญ  ถิ่นปุก
ผลการแข่งขัน คณะยุวบรรณารักษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจ และทุกการสนับสนุนนักเรียนของเราค่ะ

LINE_ALBUM__๒๓๐๑๓๐_15.jpg
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
bottom of page