ประชาสัมพันธ์ eBook.png
ขั้นตอนการยืม eBook.png
ขั้นตอนยืมคืน ช่วงโควิด.png

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองผู้อำนวยการสุนันทา พร้าวตะคุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

รอง ผอ. เขต 4264_๒๑๐๒๐๔_1.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้าตรวจเยี่ยมงานห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่านผู้อำนวยการนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

131894561_3723975097626016_6520907204412

คณะครูจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนวัด    ไร่ขิงวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งานห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยการนำของคุณครู  ณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์ หัวหน้างานห้องสมุด ได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ที่ได้เข้าเยี่ยมและศึกษาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

131927720_3723959617627564_8198383144868

สื่อวิดิทัศน์วันคริสมาสต์

งานห้องสมุด โดย คุณครูณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์ ได้จัดทำสื่อวิดีทัศน์ส่งเสริมความรู้ เรื่อง วันคริสมาสต์ ไว้ให้นักเรียนได้ชม และศึกษาค้นคว้า ที่ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ภายในห้องสมุดค่ะ

129820473_3687519291271597_9094257899665

สื่อวิดีทัศน์วันรัฐธรรมนูญ

งานห้องสมุด โดย คุณครูณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์ ได้จัดทำสื่อวิดีทัศน์ส่งเสริมความรู้ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ ไว้ให้นักเรียนได้ชม และศึกษาค้นคว้า ที่ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ภายในห้องสมุดค่ะ

129900216_3687519774604882_4491915249272

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 งานห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา โดยการนำของคุณครู  ณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์ ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เข้ายี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

132322929_3723989130957946_8807180895184
แนะนำหนังสือน่าอ่าน
Screenshot 2021-02-05 094456.png

ติวเข้ม PAT 4 พิชิตข้อสอบเต็ม 100%  ภายใน 5 วัน

วันนี้ขอแนะนำหนังสือ eBook ติวเข้ม PAT 4 พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน

ผ่องพรรณ กาญจนกฤต. ติวเข้ม PAT 4 พิชิตข้อสอบเต็ม

        100% ภายใน 5 วัน. นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์,

        2561. 216 หน้า. 199 บาท

บรรณานิทัศน์ : รวมแนวข้อสอบที่ผ่านการวิเคราะห์และใกล้เคียงกับข้อสอบจริง จากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์และความถนัดในการวิเคราะห์ข้อสอบ PAT 4 ครบถ้วนแนวข้อสอบทุกวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไปทางศิลปะ สถาปัตยกรรม นำเสนอแบบเจาะลึก เน้นย้ำที่ออกสอบบ่อยทุกปี ที่จะทำให้สอบได้คะแนนสูง

          หากนักเรียนสนใจหนังสือเล่มนี้ นักเรียนสามารถเข้าไปยืมและอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี application WRK Library ในมือถือของนักเรียน หรือโปรแกรม Lib viewer เพื่ออ่านในคอมพิวเตอร์

Screenshot 2021-01-20 102116.png

สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC

วันนี้ขอแนะนำหนังสือ eBook สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC

วโรดม วณิชศิลป์. สุดยอดเทคนิคพิชิต TOEIC.

        กรุงเทพมหานคร : อินส์พัล, 2559. 348 หน้า.

        279 บาท

บรรณานิทัศน์ : รวบรวม English Grammar ที่สำคัญในการสอบ TOEIC ให้คุณพิชิตข้อสอบได้คะแนนเต็มได้ไม่ยาก เผยเทคนิคการทำข้อสอบในส่วนของ Reading Part ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC และเฉลยพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เพื่อเตรียมความพร้อมและความมั่นใจก่อนสอบจริง เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC เพื่อสมัครสอบคัดเลือกเข้าบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ และสายการบินต่างๆ

          หากนักเรียนสนใจหนังสือเล่มนี้ นักเรียนสามารถเข้าไปยืมและอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี application WRK Library ในมือถือของนักเรียน หรือโปรแกรม Lib viewer เพื่ออ่านในคอมพิวเตอร์

Screenshot 2021-02-04 140854.png

Quick Thai สรุปภาษาไทย ม.ปลาย

วันนี้ขอแนะนำหนังสือ eBook Quick Thai สรุปภาษาไทย ม.ปลาย

สุกัญญา สันติเจริญเลิศ. Quick Thai สรุปภาษาไทย

        ม.ปลาย. กรุงเทพมหานคร : อินส์พัล, 2561. 176

        หน้า. 99 บาท

บรรณานิทัศน์ : "Quick Thai สรุปภาษาไทย ม.ปลาย" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาภาษาไทยครอบคลุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้น้อง ๆ สามารถอ่านทบทวนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบต่าง ๆ สรุปสั้น อ่านเข้าใจง่าย โดยไม่เสียเวลาในการทบทวน เหมาะสำหรับใช้เตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย, O-NET, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, Admission, 9 วิชาสามัญ, Entrance 4.0 และระบบใหม่ TCAS

          หากนักเรียนสนใจหนังสือเล่มนี้ นักเรียนสามารถเข้าไปยืมและอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี application WRK Library ในมือถือของนักเรียน หรือโปรแกรม Lib viewer เพื่ออ่านในคอมพิวเตอร์

Screenshot 2021-01-19 085823.png

Sticker Line เปลี่ยนชีวิต

วันนี้ขอแนะนำหนังสือ eBook Sticker Line เปลี่ยนชีวิต

วรานนท์ ทองแถม. Sticker Line เปลี่ยนชีวิต.

        กรุงเทพมหานคร : แฮปปี้ บานานา, 2557. 120

        หน้า. 135 บาท

บรรณานิทัศน์ : "Sticker Line เปลี่ยนชีวิต" เล่มนี้ เป็นเรื่องราวของเขียนกับประสบการณ์การทำ "Sticker" ขายใน "LINE Creators Market" จากที่ทราบกันดีว่า Line เปิดให้คนทั่วไปส่งสติกเกอร์ขึ้นไปขายได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวนคนส่งเข้าไปเยอะมาก น้อยคนที่จะประสบความสำเร็จ ถ้ายอดขายไม่ถึง 10,000 เยน จะเบิกเงินออกมาไม่ได้ ฉะนั้นจึงมีหลายคนที่ฝันสลายกับการทำเงินจาก Line Sticker

         เนื้อหาในเล่มจะมาบอกเล่าประสบการณ์ตั้งแต่ ขั้นตอนการวางแผน ออกแบบตัวละคร ส่งสติกเกอร์ขึ้นไปขาย จนถึงการทำการตลาดหลังการขาย จากคนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายด้วย Line Sticker คนที่สามารถผลักดันสติกเกอร์ตัวเองให้ไปติด TOP 5 ได้ภายใน 1 สัปดาห์ คนที่เป็นเจ้าของสติกเกอร์ที่มียอดรับส่งมากกว่า 1 ล้านครั้งเพียงในสัปดาห์แรกที่สติกเกอร์วางจำหน่าย อ่านจบแล้ว หลายคนอาจจะอุทานว่า "มาสร้าง Passive income จาก Line Sticker กันเถอะ!"

          หากนักเรียนสนใจหนังสือเล่มนี้ นักเรียนสามารถเข้าไปยืมและอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี application WRK Library ในมือถือของนักเรียน หรือโปรแกรม Lib viewer เพื่ออ่านในคอมพิวเตอร์

Screenshot 2021-01-25 131426.png

พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง

วันนี้ขอแนะนำหนังสือ eBook พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง

จิรวงศ์ ภูมิบุตร. พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก

        ฉบับสอบได้จริง.   นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2561. 352

        หน้า. 295 บาท

บรรณานิทัศน์ : หนังสือ "พิชิตสอบเข้า นักเรียนนายสิบทหารบก ฉบับสอบได้จริง" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการทำและศึกษาแนวทางของข้อสอบจริง ให้ผู้อ่านได้เห็นขอบเขตเนื้อหาและระดับความยากของข้อสอบจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบสนามจริงได้ดียิ่งขึ้น ขอบเขตแนวข้อสอบในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย มีข้อสอบมากกว่า 350 ข้อ ซึ่งเรียบเรียงโดยติวเตอร์ที่มีความถนัดในแต่ละวิชา พร้อมเฉลยที่มีคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในเนื้อหาและเข้าใจเหตุผลในการเลือกตอบแต่ละข้อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะให้ผู้อ่านมีความรู้ความสามารถพร้อมสำหรับการสอบสนามจริง และเดินตามความฝันที่ตั้งใจไว้ในสายอาชีพรับราชการทหาร

          หากนักเรียนสนใจหนังสือเล่มนี้ นักเรียนสามารถเข้าไปยืมและอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี application WRK Library ในมือถือของนักเรียน หรือโปรแกรม Lib viewer เพื่ออ่านในคอมพิวเตอร์

Screenshot 2021-01-18 135657.png

ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค

วันนี้ขอแนะนำหนังสือ eBook ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค

ธเนศ อมรพิทักษ์กูล. ปรับสมดุลชีวิต พิชิตโรค.

        กรุงเทพมหานคร : เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล, 2555.

        160 หน้า. 160 บาท

บรรณานิทัศน์ : หนังสือที่จะชี้ชวนคุณผู้อ่านมาปฏิวัติความเข้าใจ เพื่อ "สุขภาพใหม่...ร่างกายเดิม" ลบทุกความเชื่อที่คุณเคยรู้จัก จากผู้มีประสบการณ์รักษามายาวนาน ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ชวนติดตาม ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ทุกคนมีทางรอดจากทุกโรคได้เป็นอย่างดี อย่ารอให้ต้องเจ็บป่วยเสียก่อน ถ้าวันนี้เราสามารถเปลี่ยนวิธีดูแลตนเองด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนที่มีมานับพันปี ซึ่งไม่มีผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ และทำให้คุณหายเจ็บป่วยในระยะยาว ราวกับกดปุ่ม Delete โรคร้ายออกจากชีวิตเลยทีเดียว

          หากนักเรียนสนใจหนังสือเล่มนี้ นักเรียนสามารถเข้าไปยืมและอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงแค่มี application WRK Library ในมือถือของนักเรียน หรือโปรแกรม Lib viewer เพื่ออ่านในคอมพิวเตอร์