ประชาสัมพันธ์ eBook.png
ขั้นตอนการยืม eBook.png

กิจกรรม Library Weekly Online (กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมมากมาย ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรม "My Favorite Book"

2. กิจกรรม "ส่งความคิดถึง To Library WRK"

3. กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทย

4. กิจกรรมแข่งขันเปิดพจนานุกรมออนไลน์

5. กิจกรรมประกวดแต่งคำขวัญ "สู้ภัยไวรัสโควิด 19"

ทุกกิจกรรมมีเกียรติบัตรมอบให้สำหรัับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยเกียรติบัตรจะส่งให้กับนักเรียนทางอีเมลในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปค่ะ

107179.jpg

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองผู้อำนวยการสุนันทา พร้าวตะคุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

รอง ผอ. เขต 4264_๒๑๐๒๐๔_1.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้าตรวจเยี่ยมงานห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ท่านผู้อำนวยการนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เข้าตรวจเยี่ยมห้องสมุดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

131894561_3723975097626016_6520907204412

กิจกรรม Library Weekly Online (กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกิจกรรมจะเริ่มในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุดลงในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยรายและเอียดกิจรรมจะแจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ป้ายประกาศ-1.png

สื่อวิดิทัศน์วันคริสมาสต์

งานห้องสมุด โดย คุณครูณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์ ได้จัดทำสื่อวิดีทัศน์ส่งเสริมความรู้ เรื่อง วันคริสมาสต์ ไว้ให้นักเรียนได้ชม และศึกษาค้นคว้า ที่ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ภายในห้องสมุดค่ะ

129820473_3687519291271597_9094257899665

สื่อวิดีทัศน์วันรัฐธรรมนูญ

งานห้องสมุด โดย คุณครูณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์ ได้จัดทำสื่อวิดีทัศน์ส่งเสริมความรู้ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ ไว้ให้นักเรียนได้ชม และศึกษาค้นคว้า ที่ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล ภายในห้องสมุดค่ะ

129900216_3687519774604882_4491915249272
แนะนำหนังสือน่าอ่าน

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/20